Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Je v súčasnej dobe možná adhezívna fixácia zirkónových protetických prác ?

Ako znížiť riziko prasknutia protetických prác, zabezpečiť dokonalú retenciu, „spevniť“ komplex zub-korunka ? Riešením je adhezívne fixácia. V nasledujúcom texte sa dozviete ako adhezívne fixovať zirkónové práce, ktoré donedávna bolo možné fixovať len konvenčne.

Dosiahneme to chemickou väzbou aktívneho monoméru MDP a správnym adhezívnym protokolom.

Výhody adhezívnej väzby:   

 • výrazne zlepšuje retenciu náhrad (malá klinická korunka, kónická preparácia, malé množstvo zvyšných tvrdých zubných tkanív po preparácii)
 • znižuje riziko prasknutia náhrad
 • redukuje microleakage v oblasti okrajového uzáveru

Nevýhody adhezívnej väzby:

 • fixácia citlivá na vlhké prostredie 
 • viac-krokový postup                               

Fakty o „zirkóne“

 • nedá sa leptať
 • adhezívna väzba je dosiahnuteľná len cez kovalentné chemické väzby (MDP monomérom)
 • sliny chemicky reagujú so zirkónom (fosfáty+zirkón), narozdiel od ostatných materiálov protetických prác
 • keď kontaminujeme zirkón slinami, nebude schopný vytvárať chemickú väzbu, je potrebné ho očistiť špeciálnym čistiacim prípravkom. 
 • zirkónové práce môžeme fixovať:
 1. konvenčne (skloionomérny cement, zinkoxid-fosfátový cement, ...), v prípadoch, ak máme dostačujúcu retenciu pre zirkónovú prácu, máme presný okrajový uzáver, dostačujúcu hrúbku náhrady,  je tažšie zabezpečiť suché pole
 2. adhezívne

A.   ADHEZÍVNA PRÍPRAVA ZIRKÓNU

 1. SKÚŠKA 
 • zirkónovej práce v ústach pacienta
 1. OPIESKOVANIE
 • (v prípade, ak už dostaneme protetickú prácu z vnútornej plochy opieskovanú, pieskovať už nemusíme)

     Pieskovanie 

 • Materiál: aluminium-oxid (alumina)
 • Vzdialenosť: 1-2 cm
 • Zrnitosť piesku: 27-50 µm
 • Tlak: 2 bary (29PSI)
 • Uhol: 60 - 90°
 • Čas: 10 - 20s

 

                                                                                          

 1. DEKONTAMINÁCIA OD SLÍNZircon cleaner_small
 • Používajú sa prípravky napr.: ZirClean (Bisco), Katana cleaner (Kuraray),...
 • Jedná sa o alkalický roztok KOH, pH 13
 • Princíp: počas skúšky náhrady fosfáty v slinách vytvárajú ionovú väzbu s povrchom zirkónu, tento roztok fosfáty odstraňuje
 • Tento čistič vieme tiež používať aj pri iných materiáloch fixných protetických náhrad na vyčistenie ich vnútorného povrchu pred fixáciou
 • Postup: 1. Aplikovanie prípravku na vnútorný povrch náhrady, 2. Necháme reagovať 20s, 3. Opláchneme, 4. Vysušíme vzduchom (pozor, bez-olejový prísun vzduchu, aby nedošlo ku kontaminácii povrchu) 
 1. Aplikácia ZIRKÓNOVÉHO PRIMERUZircon primer_small
 • Patrí sem napr.: Z prime (Bisco), Clearfil ceramic primer (Kuraray), ...
 • Obsahuje funkčný monomér MDP, ktorý vytvára chemickú väzbu so zirkónom
 • Aplikovať je vhodné, čo najskôr po očistení povrchu
 • Postup: 1. naniesť 1-2 vrstvy prípravku, 2. čakať 20s, 3. Vysušiť vzduchom
 • Pozor: prípravok citlivý na svetlo, potrebné ho naniesť použiť hneď po otvorení.
 • Pozor: vhodnejšie je nekombinovať rozdielné značky PRIMERU a FIXAČNÉHO cementu z dôvodu možnej vzájomnej ne-kompatibility
 1. FIXÁCIA pomocou fixačného kompozitného cementuFixácia_small
 • Odporúča sa použitie duálne tuhnúceho cementu, napr.: TheraCem (Bisco), Duo-Link Universal, eCement DC, Panavia SA cement Universal (Kuraray),...
 • V prípade, ak fixačný cement obsahuje MDP, nemusíme používať zirkónový primer. Napriek tomu sa však odporúča použiť aj samotný primer.
 • Pri použití svetlom tuhnúceho fixačného cementu, napr.: eCement LC je potrebné zabezpečiť dostatočné spolymerizovanie (presvietenie) cez protetickú prácu

Pomocou týchto krokov budete schopní pripraviť zirkónové práce na adhezívnu fixáciu. O adhezívnej príprave preparovaného zuba na fixáciu sa dozviete v ďalšom článku.

V prípade, že by ste mali k článku nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 

*Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku, alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.