Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Apexlokátory a ich správne použitie v praxi - cesta ako dosiahnuť presné a efektívne meranie koreňových kanálikov

V súčasnej endodoncii sú apexlokátory neoddeliteľnou súčasťou presného určovania dĺžky koreňových kanálikov. Ich využitie výrazne zvyšuje presnosť a efektivitu, čím prispieva k zlepšeniu liečebných výsledkov. Avšak, ako každý prístroj, aj apexlokátory vyžadujú správne použitie a porozumenie ich funkčnosti a potenciálnych obmedzení.

 Apexlokátor

 

Výhody apexlokátora oproti RTG:

 • Presné meranie.
 • Vieme sledovať postup nástroja a to s presnosťou na 0,1 mm.
 • Možnosť použitia v období gravidity.
 • Rýchlosť, predovšetkým u detí a pri nekľudných pacientoch.
 • Zníženie zbytočného RTG žiarenia.

 

Správne použitie apexlokátorov:

1. Vybratie vhodné koreňového nástroja na meranie:

 • Správna veľkosť - väčšinou začíname s veľkosťou ISO 08 a viac, pričom nástroj by mal ostávať v kontakte so stenou kanálika. Pri širokých kanálikoch sa preto volia nástroje s väčším ISO, aby nástroj ostával po celú dobu v kontakte s kanálikom.
 • Odporúča sa použitie K-file, alebo K-flexofile.
 • Pre ľahšiu priechodnosť môžeme použiť EDTA gél, ktorý nemá vplyv na meranie.
 • Pred začatím merania dĺžky kanálikov sa v niektorých literatúrach odporúča koronárny flaring, rozšírenie koronárnej tretiny kanálika. Užitočné je to z mnohých dôvodov. Koronárna tretina býva zväčša najviac kontaminovaná, tým znížime riziko zanesenia baktérii a kontaminovaného detritu nástrojom do hlbších štruktúr, až cez apex. Výhodou je tiež, že vieme získať lepší hmatový pocit, pretože koreňový nástroj už neviazne v koronárnej časti a taktiež znížime zakrivenie kanálika a tým by sa nemala v takej miere líšiť zmeraná pracovná dĺžka po následnom kompletnom opracovaní kanálikov nástrojmi.

2. Kanálik by mal byť pri meraní vlhký.

 • Výplachový roztok, krv, zápalový exsudát by mohol ovplyvniť presnosť merania, predovšetkým u starších prístrojov.
 • Pozor, kanálik by nemal byť až presušený, skôr vlhký, pretože môže dôjsť k falošne negatívnemu výsledku (nástroj sa nachádza už v oblasti f. fyziologicum, ale prístroj to nezaznamenáva).
 • V súčasnosti sa využíva meranie s dvoma (a viac) rozdielnymi frekvenciami, čo zlepšuje presnosť a nie je až tak nutné mať kanálik vlhký až suchý.
 • Pozor, vlhké však neznamená mokré. Ak je dreňová dutina "zaplavená" môže dochádzať k meraniu susedných kanálikov a tým k nesprávnym výsledkom.

3. Ak apexlokátor predčasne zobrazuje "červené políčka" môže sa jednať o:

 • Via falsu.
 • Kontakt s elektricky vodivým materiálom: kovokeramická korunka, amalgám, ...
 • V prípade trepanačného otvoru cez kovovú/kovokeramickú korunku môžeme zabrániť nechcenému kontaktu s kovom buď izoláciou nástroja teflónom (pokrytie teflónom v úrovni, kde dochádza ku kontaktu), alebo prekrytím kovovej hrany flow kompozitom (pre dočasnú adhéziu ku korunke a následnú aplikáciu flow, môžeme použiť tzv „univerzálne bondy“, ktoré v sebe obsahujú metal primer. Patrí sem napríklad: Single Bond Universal.
 • V prípade nedostatočne suchého okolitého pracovného poľa, kedy môže dôjsť ku kontaminácii slinou.
 • Široký apex s masívnym krvácaním, exsudáciou.
 • Kontakt so zbytkovou vitálnou dreňou v apikálnej oblasti.
 • Vnútornú resorpciu.
 • Pulpo-parodontálnu spojku.
 • Fraktúru koreňa.
 • V prípade, že máme podozrenie, že apexlokátor meria laterálny kanálik, môžeme za použitia tenkého meracieho nástroja jemne prejsť "cez" a v prípade, že apexlokátor ostáva v červených políčkach (nedostáva sa opať do zelených políčok), jedná sa o f. fyziologicum hlavného kanála. Nevýhodou tohto postupu je možnosť pretlačenia infikovaného obsahu do periodontálneho priestoru.

4. Počas merania by sme mali sledovať, či apexlokátor kopíruje náš pohyb pri zavádzaní nástroja smerom k f. fyziologicum.

5. Pracovnú dĺžku meriame na začiatku ošetrenia, ale vhodné je aj kontrolné meranie, kedy sa preparáciou kanálika môže meniť pracovná dĺžka, predovšetkým pri zakrivených kanálikoch, ktoré preparáciou vieme čiastočne napriamovať.

6. Dôležitá je tiež kontrola prístroja a jeho súčastí:

 • Častým problémom býva poškodený merací kábel.
 • Slabo nabité batérie taktiež môžu ovplyvniť presnosť merania.
 • Iné príčiny .

Patrí sem napríklad: Air Pex apexlokátorE-Pex Pro apexlokátor

*Kontraindikáciou použitia apexlokátora je kardiostimulátor a kardioverterdefibrilátor. Novšie zariadenia by však nemali byť ovplyvnené samotným apexlokátorom. 

 Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.