Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Etching v zubnom lekárstve - prakticky. Základný prehľad leptania + 10 tipov a trikov pre správny etching.

Etching, alebo leptanie kyselinou ortofosforečnou (H3PO4) predstavuje dôležitý krok potrebný k úspešnej adhézii v stomatológii. V našom článku je praktický prehľad správneho použitia kyseliny ortofosforečnej a 10 overených tipov, ktoré vám umožnia dosiahnuť dokonalé výsledky. 

Etching v zubnom lekárstve, prakticky

Kyselina ortofosforečná (H3PO4) - základný prehľad vlastností:

 • Koncentrácie: 32%-38%
 • Vyššie, alebo nižšie koncentrácie vytvárajú precipitáty, ktoré by zabránili správnemu naleptaniu skloviny

 

Leptanie skloviny:

 • Dĺžka leptania: 15-60 s
 • Kratší čas znamená riziko debondovania, slabšej väzby
 • Riziko preleptania skloviny je nízke, nemali by sme však presahovať čas 60 s
 • Rozdiel, ak leptáme 15 s, alebo až 60 s, nemá signifikantný rozdiel v následnej sile väzby

 

Leptanie dentínu:

 • Dĺžka leptania: 10 s, max 15-20 s
 • Vyššie riziko preleptania pri nedodržaní správnych časov
 • Je potrebné zohľadniť aj mieru sklerotizácie dentínu
 • Sklerotický a tiež erodovaný dentín, ktorého dentínové tubuly sú viac uzavreté, je potrebné leptať až 20 s

 

Miera viskozity:

 • Nízka viskozita - steká po povrchu, avšak ľahšie sa adaptuje na celý leptaný povrch. Patrí sem napr.: Optibond Gel Etchant 
 • Vysoká viskozita - nesteká - ľahší selektívny etching, avšak slabšie sa adaptuje na povrch. Patrí sem napr.: ETCH Rite

 

Tipy a triky:

 1. Fluoridovanú sklovinu je náročnejšie naleptať ako nefluoridovanú
 2. Oplachovanie leptacieho gélu má trvať dostatočný čas, aj keď už nevidíme prítomný gél, pretože po leptaní vznikajú precipitáty solí, ktoré nevidíme
 3. Leptacie gély sú rovnako účinné ako leptacie roztoky
 4. Ak je naleptaný povrch po leptaní kontaminovaný (napríklad slinou), musí byť opätovne naleptaný po dobu 10 s
 5. Ak po naleptaní nevidíme matne-biely povrch skloviny, po opláchnutí sa odporúča opakovať leptanie skloviny
 6. Pozor pri sušení povrchu, aby sa povrch nekontaminoval olejom, ani pištoľou, ktorá prepúšťa vodu (skontrolujeme jemným ofuknutím povrchu zrkadielka, alebo papierového štvorca)
 7. Povrch zuba tvorí aprizmatická sklovina, ktorá je ťažšie leptateľná - potrebné odstrániť vrtáčikom, pieskovaním, alebo leptať dlhšie
 8. Sklovina a dentín sa po endodonticky ošetrených zuboch leptajú naraz, rovnaký čas: 30 s
 9. Lepšie je používať 2 veľkosti kanyl:
 • tenká kanyla pre aplikáciu na sklovinu - ľahšie tak selektívne naleptáme sklovinu 
 • širšia kanyla pre aplikáciu na dentínový povrch (okamžité pokrytie dentínového povrchu gélom - tým zabezpečíme rovnomerný čas leptania)
 • selektívne leptanie skloviny vieme zapezpečiť aj vyplnením kavity teflónovou páskou, ktorá bráni stekaniu gélu do dentínovej úrovne.

          10. Pri vyplachovaní kyseliny v kanálikovej oblasti (pri adhezívnej príprave dentínu na FRC čap) je lepšie používať užšie vyplachovacie koncovky, ako má napríklad Stropko, čím sa predíde stretu medzi vnikajúcou a odtekajúcou vodou.

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.             

 

Zdroj: 
 1. Zhu, J., Tang, A., Matinlinna, J., & Hägg, U. (2014). Acid etching of human enamel in clinical applications: a systematic review.. The Journal of prosthetic dentistry, 112 2, 122-35 .
 1. Torres-Gallegos, I., , Z., Patiño-Marín, N., Martínez-Castañón, G., Anusavice, K., & Loyola-Rodríguez, J. (2012). Enamel roughness and depth profile after phosphoric acid etching of healthy and fluorotic enamel.. Australian dental journal, 57 2, 151-6 .
 1. Gindri, L., Fröhlich, T., Rosso, C., & Rocha, R. (2020). Etching time and bonding of adhesive systems to dentin of primary teeth: A systematic review and meta-analysis.. International journal of paediatric dentistry, 31 1, 122-130