Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Praktické informácie pre pacienta so snímateľnými náhradami

Snímateľná náhrada

 • V prvých dňoch sa nosí protéza väčšinu času; aj počas spánku.
 • Následne sa používa protéza počas dňa. Pred spánkom sa odkladá, umožňuje to slizniciam „odpočívať“.
 • Zubnú náhradu je optimálne nosiť počas celého dňa, aby čeľusť a  sánka boli stimulované a nedošlo k  atrofovaniu (úbytku) kosti a následnej straty stability náhrady.
 • Zubné protézy môžu spočiatku pôsobiť v ústach neprirodzene, čoskoro si však na ich nosenie zvyknete.
 • Počas prvých dní jej nosenia môže dôjsť ku vzniku boľavých a podráždených miest, následne je potrebné doupraviť náhradu v  zubnej ambulancii. Ak je to možné, je vhodnejšie náhradu nosiť určitý čas (napriek jej tlačeniu) pred jej úpravou, aby boli viditeľné miesta na sliznici, v ktorých priliehajúca náhrada vytvára bolesť.
 • Pozor - zubná protéza môže ovplyvniť vašu reč. V prípade počiatočných problémov sa odporúča čítanie nahlas a opakovanie zložitých slov.

Starostlivosť o  náhrady:

 • Náhrady sa čistia tak často ako vlastné zuby: 2krát za deň: mechanicky – kefkou.
 • Náhrady sa čistia bez použitia zubnej pasty.
 • Pri čistení sa odporúča čistiť nad umývadlom s napustenou vodou alebo nad položeným uterákom - v prípade spadnutia náhrady sa zabráni jej poškodeniu pri páde.
 • Náhrada sa nečistí v horúcej vode.
 • Čistenie slúži k prevencii vzniku mikrobiálnych povlakov na povrchu náhrady, vďaka čomu predídeme následným zápalovým zmenám slizníc.
 • Aspoň raz týždenne použiť špeciálne čistiace tablety/roztok podľa návodu výrobcu, následne opláchnuť pod vodou.
 • Náhradu ponechávame po vybratí z úst vo vlhkom prostredí/vodnom: napr. v  pohári s  vodou (bránime tým vysychaniu materiálov a možnej zmene tvaru/odolnosti).
 • Pred vložením protézy do úst ju opláchnite.

Praktické informácie pre pacienta so snímateľnými náhradami 2

Ako jesť so zubnými náhradami:

 • Pri začiatkoch bude potrebné si zvyknúť na žuvanie pomocou protézy.
 • Začať s mäkšou potravou, neskôr môžete prejsť aj na tuhšiu.
 • Jedlo sa krája na malé kúsky a pomaly žuje.
 • Pri žuvaní používame rovnomerne obe strany úst pre rovnomerné rozloženie tlaku na náhradu, čo vedie k lepšej stabilite náhrady.
 • Je potrebné vyhýbať sa výrazným pohybom sánky do strany.
 • Potrava sa nemá odhryzovať prednými zubami.
 • Po jedle zubnú protézu opláchnite tečúcou vodou.
 • Je potrebné dávať si pozor na teplé jedlá a nápoje, pretože pri nosení náhrad je znížená schopnosť vnímať ich teplotu.
 • Môže dochádzať aj k  zmenám chuti.
 • V prípade nepríjemného dávivého pocitu v  ústach môžu pomôcť mentolové cukríky.

Praktické informácie pre pacienta so snímateľnými náhradami

Fixačný krém na protézy

Pri potrebe zlepšenia stability náhrady sa môže použiť špeciálny fixačný krém na protézy jeho nanesením na vnútorný povrch protézy ešte pred nasadením.

Postup:

   • Uistite sa, či je protéza čistá a  suchá.
   • Naneste naň menšie množstvo krému.
   • Vložte protézy do úst a  zatvorte ústa na pár sekúnd, v prípade prebytkov lepidla ich odstráňte, napr. pomocou gázového štvorca, navlhčenej kuchynskej rolky ...
   • Následne pár minút nejedzte a nepite.
   • Pred spaním je lepidlo potrebné odstrániť kefkou a  vodou, prípadne neutrálnym - neparfumovaným mydlom a  oplachom čistou vodou.
 

* Informácie a návody poskytované spoločnosťou sú určené na všeobecné informačné účely a nezodpovedáme za ich presnosť, kompletnosť, ani za škody spôsobené v súvislosti s používaním týchto informácií. Odporúčame, aby si zákazníci postupy pred použitím overili a riadili sa vlastným uvážením.