Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Pyramída úrovne dôkazov v Evidence-Based Dentistry (EBD)

Pyramída úrovne dôkazov je kľúčovým nástrojom v Evidence-Based Dentistry (EBD), ktorý nám pomáha rozlišovať, aké zdroje informácií sú najspoľahlivejšie. Pozrime sa podrobnejšie na rôzne úrovne tejto pyramídy a zdroje, ktoré patria k jednotlivým úrovniam.

 

Pyramída úrovne dôkazov - Evidence Based Dentistry Stomadeus


 

 

Ako využívať túto pyramídu:

 

 • Začnite na vrchole: Pri hľadaní odpovedí na klinické otázky sa snažte najprv hľadať systematické prehľady alebo meta-analýzy.
 • Hodnotenie kvality: Pri prechode na nižšie úrovne pyramídy buďte opatrní a kriticky hodnoťte kvalitu a relevantnosť štúdií.
 • Integrácia s praxou: Vždy zvážte, ako sa dôkazy zhodujú s vašimi klinickými skúsenosťami a potrebami vašich pacientov.

  

Úrovne pyramídy potrieb:

Systematické prehľady a meta-analýzy:

 • Vierohodnosť: Najvyššia
 • Príklady: Sumarizácia výsledkov viacerých štúdií na danú tému, často s kvantitatívnou analýzou (meta-analýza)
 • Poznámka: Poskytujú najkomplexnejší prehľad dostupných dôkazov, minimalizujú zaujatosť

Randomizované kontrolované štúdie (RCTs):

 • Vierohodnosť: Vysoká
 • Príklady: Pacienti sú náhodne priradení k liečebnej alebo kontrolnej skupine
 • Poznámka: Zlatý štandard pre testovanie efektivity

Kontrolované štúdie:

 • Vierohodnosť: Vyššia
 • Príklady: Kohortové štúdie, prípadovo-kontrolné štúdie.
 • Poznámka: Poskytujú lepšie dôkazy než nekontrolované štúdie, avšak stále môžu byť ovplyvnené informačným skreslením (BIAS)

Nekontrolované štúdie:

 • Vierohodnosť: Stredná
 • Príklady: Pozorovacie štúdie bez kontrolnej skupiny
 • Poznámka: Užitočné pre generovanie hypotéz, ale bez možnosti kontroly nezávislými premennými

Expertné názory a kazuistiky:

 • Vierohodnosť: Nízka
 • Príklady: Názory a skúsenosti jednotlivých klinických expertov
 • Poznámka: Tieto informácie sú užitočné pre získanie prehľadu o možných prístupoch, ale môžu byť subjektívne 

Zdieľanie a diskusia o vedeckých dôkazoch s kolegami je tiež vynikajúci spôsob, ako zlepšiť vaše porozumenie EBD a zároveň prispieť k vytváraniu silnejšej, dôkazmi podporovanej stomatologickej komunity.

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.