Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Matrice v stomatológii - ako vybrať tú vhodnú?

Sekčné či cirkulárne, molárové či premolárové, kovové či plastové matrice ... Existuje množstvo matríc v stomatológii, ale kedy si akú vybrať a aké by mala mať vlastnosti? Ako vytvoriť správny bod kontaktu?  Ako vybrať vhodnú šírku matrice? Ako zvoliť tvar matrice? To všetko sa dozviete v tomto článku.

V zubnom lekárstve neexistuje univerzálna "správna" alebo "nesprávna" matrica. Každá má svoje výhody a nevýhody, pričom jej vhodná voľba závisí od konkrétnej klinickej situácie. Výber závisí od viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok ošetrenia. V tomto článku sa pozrieme na rôzne typy matríc a ich indikácie.

Základné rozdelenie matríc:

1. Kruhové matrice

 • Jednobruškové a dvojbruškové
 • Molárové a premolárové
 • Bombírované (už predtvarovaný bod kontaktu) a nebombírované
 • myQuickmat All-round, Automatrix, Supermat, .... - matrice, ktoré sa utiahnú pomocou špeciálneho aplikátora a s uťahovacím mechanizmom
 • Matrice rôznej hrúbky
 • Matrice rôznej šírky
 • Plastové, kovové
 • Mäkké, tuhé

 

Patria sem napríklad: Bombírované anatomicky tvarované matrice PolydentiaMatrice Hawe ContouredMatrice Hawe Striproll (transparentná páska)Matricová páska oceľová Hawe

2. Sekčné matrice 

 • Premolárove, molárové, premolárové s predlžením, molárové s predlžením (do hlbokých subgingiválnych kavít)
 • Matrice rôznej hrúbky
 • Matrice rôznej  šírky
 • Mäkké, tuhé
 • Plastové, kovové

Patria sem napríklad: Quickmat oceľové sekčné matrice PolydentiaQuickmatFIT - 3D tvarované anatomické sekčné matriceQuickmatFLEX titánové sekčné matrice Polydentia

3. Špeciálne druhy matríc

 • Krčkové
 • Belvederové matrice

 

 

Ako si vybrať správne? Kedy, v akej situácii potrebujem akú matricu? Pozrime sa na ich varianty a vlastnosti, ktoré nám povedia viac o ich indikáciach.

 

Tuhé vs mäkké:

 

Tuhé

 • Ľahšie sa zavádzajú, pretože sa nedeformujú
 • Vhodné pri hlbších subgingiválnych defektoch
 • Horšia adaptácia na gingiválnom schodíku
 • Menej sa deformujú

Mäkké

 • Lepšia adaptácia na gingiválnom schodíku
 • Lepšie tvarovanie aproximálneho valu
 • Ťažšie sa zavádzajú
 • Viac sa deformujú

Veľkosť/šírka matrice

 • Žiadna matrica nie je ideálna pre všetky situácie. Matricu vyberáme podľa výšky korunky zuba.
 • Veľkosť a tvar matrice vyberáme tak, aby sme mali optimálny bod kontaktu a jeho umiestnenie vzhľadom k susednému zubu. Pri distálnych zuboch by bod kontaktu mal byť umiestnený približne na rozhraní okluzálnej a strednej tretiny aproximálnej plochy (zjednodušene). Všímame si, kde má susedný zub najväčšiu konvexitu.
 • Čím sme viac distálne, tým je bod kontaktu uložený viac cervikálne.

Veľkosť-šírka matrice

 • Pre výber a zmeranie vhodnej šírky matrice môžeme využiť sondu. Napríklad sondu typu North Carolina, ktorá je rozdelená po milimetrových dielikoch.
 • Sondou zmeriame vzdialenosť: od sulcus gingivalis až po oblasť najväčšej konvexity susedného zuba, respektíve miesta najväčšieho obvodu zuba (miesto, kde má byť umiestnený kontaktný bod). Na základe toho si vyberieme aj matricu ktorá ma v rovnakej výške umiestnenú najväčšiu konvexitu. Sonda by mala byť správne umiestnená približne 1 mm hlboko v sulku, pri nasadenom kofferdame.

Zmeranie vhodnej šírky matrice

 • Úzke matrice vytvárajú bod kontaktu viac cervikálne, široké matrice vyvárajú bod kontaktu viac okluzálne.

Úzke vs široké matrice 1

 • Nemali by sme sa rozhodovať systémom: premolárová matrica - premolár, molárova matrica - molár. Aj premolár môže byť vysoký do takej miery, že je vhodnejšia molárová matrica a naopak.
 • Matrice by sa mali umiestňovať pasívne, bez prekážok spôsobených kontaktom so susedným zubom.

 

Miera konvexity matrice

 

 • Závisí od šírky medzizubného priestoru, vzhľadom k susednému zubu
 • Pri úzkych medzizubných priestoroch sú vhodnejšie menej konvexné matrice, pri širokých-viac konvexné matrice
 • Medzi výrazne konvexné matrice patria napr.: QuickmatFIT - 3D tvarované anatomické sekčné matrice

Miera konvexity matrice

 • Pri veľkých stesnaniach môžeme uvažovať aj nad využitím ortodontických gumičiek. Kedy najprv dostavíme zub za pomoci rovnej pásky a farebného flow, zavedieme gumičku, keď gumička vypadne, pacient sa ihneď dostaví buď na ďalšiu, väčšiu gumičku, alebo pri už dostatočnej separácii môžeme odvŕtať pôvodnú dostavbu zuba z farebného flow a vytvoriť následne optimálny tvar pomocou sekčnej bombírovanej matrice.
 • Pozor, ak máme príliš konvexnú matricu pre danú situáciu, môže dôjsť k preliačeniu matrice.

Preliačenie matrice po zaklinkovaní

 • Emergence profile vytvorený pomocou rovnej cirkulárnej matrice býva plochý a šikmý. Bod kontaktu je umiestnený až v oblasti okluzálnej tretiny aproximálnej plochy, nie prirodzene (na rozmedzí okluzálnej a strednej tretiny), čo spôsobuje vyššie riziko fraktúry okraja aproximálneho valu. 

Miera konvexity matrice 2Kovové vs plastové

Kovové

 • Ľahšie sa zavádzajú za gingiválny schodík
 • Je možné ich kontúrovať
 • Ľahšie pri nich vidíme adaptáciu matrice k zubu - optický kontrast

 

Plastové

 

 • Priesvitné - ľahšia polymerizácia - možné svietiť cez matricu
 • Populárne vo frontálnom úseku, lepší prehľad o situácii
 • Výrobný proces umožňuje vyrábať matrice rôznych špecifických tvarov. Vhodné v situáciách ako sú:

- Uzavieranie čiernych trojuholníkov vo frontálnom úseku

-Rozšírovanie mezio-distálneho rozmeru zubov vo frontálnom úseku, kedy vytvoríme prirodzenejší emergence profile

- V distálnom úseku pri piškótovitom tvare ging. schodiíka: plastová matrica + teflón, ktorý vytesní konkavitu

 • neumožňujú kontrolu okrajového prispôsobenia k zubu vzhľadom na nedostatok optického kontrastu matrica-zub (priesvitné)

 

Hrubé vs tenké matrice

 

Hrubé

 • Ľahšie sa zavádzajú
 • Menej sa deformujú
 • Slabšia schopnosť vytvoriť tesný bod kontaktu, po ich vybratí sa môže stratiť kontaktný bod 
 • Väčšina cirkulárnych matríc je hrubšia, aby sme vedeli spoločne napínačom cirkulárnych matríc ľahko  zaviesť matricu do medzizubného priestoru

Tenké

 • Lepšie vytvárajú kontaktný bod
 • Ťažšie sa s ňou manipuluje a viac sa deformuje
 • Kde potrebujeme zachovať bod kontaktu, preferujeme tenšie matrice
 • Ak na daný zub plánujeme zhotoviť protetickú prácu, ktorá obnoví bod kontaktu, nepotrebujeme používať tenké matrice

Sekčné vs cirkulárne

 

Sekčné matrice

 • Anatomicky prirodzene kontúrované
 • Ľahšie vieme správne umiestniť bod kontaktu
 • Ľahšie vytvárajú tesný kontakt čo dokazujú viaceré štúdie

 

Cirkulárne

 • Tým, že cirkulárne matrice sú napínačom stabilizované cervikálne aj koronárne, po obvode je nižšie riziko vzniku previsov, predovšetkým orálne a vestibulárne
 • Ťažšie vytvoríme tesný kontaktný bod a jeho správne umiestnenie
 • Na trhu sú rovné a bombírované. Ak chceme vytvoriť bod kontaktu s bombírovanými matricami je to zväčša jednoduchšie
 • Vhodné pri kavitách, kde potrebujeme dostaviť aproximálnu plôšku spoločne s orálnou, či vestibulárnou
 • Vhodné pri modelácii aproximálneho valu zuba, ktorý nemá svoj susediaci zub
 • Využívané pri technike margin relocation - zvýšenie gingiválneho schodíka
 • Môžeme použiť pri technike: "the matrix-in-a-matrix technique", kde po nasadení cirkulárnej matrice dovnútra medzi zub a  cirkulárnu matricu zavedieme sekčnú matricu a priestor medzi sekčnou matricou a cirkulárnou vytesníme teflónom
 • Pri preendodontickej dostavbe
 • U MOD kavity, ak máme rozdielne hlboké kavity, je často lepšie použiť jednobruškovú matricu 1). Ak sú defekty na obidvoch stranách rovnako hlboké je lepšie použiť dvojbruškovú 2).

Cirkulárne matrice - hĺbka kavity

Za zmienku stoja určite matrice Unica anterior - Polydentia

 

 • Určené pre frontálne zuby
 • Umožňujú obnoviť aproximálne priestory, aj cervikálne oblasti súčasne
 • Veľmi vhodné pre fazetovanie zuba fotokompozitnou výplňou
 • Matrice sú navrhnuté pre rýchlejšie a jednoduchšie zhotovenie výplní frontálnych zubov, okrem toho matrica Unica anterior po umiestnení umožňuje vizualizovať si konečný tvar výplne
 • Unica anterior matrice PolydentiaUnica minideep anterior matrice Polydentia

Unica anterior matrice Polydentia Bibliografia:

 1. Magne, Pascal & Spreafico, R.C.. (2012). Deep margin elevation: A paradigm shift. Amer J Esthet Dent. 2. 86-96.
 2. Magne, Pascal. (2021). M-i-M for DME: matrix-in-a-matrix technique for deep margin elevation. The Journal of Prosthetic Dentistry. 130. 10.1016/j.prosdent.2021.11.021.
 3. Scolavino, S., & Paolone, G. (2021). Posterior Direct Restorations. Quintessence Publishing, p. 548
 4. Loomans, Bas & Roeters, Franciscus & Opdam, Niek & Kuijs, Ruud. (2008). The effect of proximal contour on marginal ridge fracture of Class II composite resin restorations. Journal of dentistry. 36. 828-32. 10.1016/j.jdent.2008.06.001.

 

 

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.