Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Ako optické ilúzie klamú nás stomatológov

Prečítajte si ako Delboeufova a Ebbinghausova ilúzia ovplyvňujú veľkosť preparačnej kavity.

Optické ilúzie v stomatológií

To, že presnosť v stomatológií je kľúčová, už dávno vieme. Používame lupové okuliare, mikroskopy, ale každodennú presnosť v ambulancii ovplyvňujú aj iné faktory, nielen presná ruka a ostrý zrak

Delboeufova ilúzia a jej vplyv na stomatológov

Delboeufova ilúzia je optický klam, kde vnímanie veľkosti jedného objektu je ovplyvnené veľkosťou objektu, ktorý ho obklopuje.

Delboeufova ilúzia môže viesť zubárov k vnímaniu preparovanej kavity menšej, než je v skutočnosti, čo spôsobí, že reálne lekár preparuje väčšie kavity, než je potrebné. Veľkosť týchto kavít je priamo úmerná sile ilúzie. Tento zistený vzťah naznačuje, že vizuálne vnímanie stomatológa môže byť výrazne ovplyvnené externými faktormi, čo môže mať dôsledky pre presnosť stomatologických zákrokov.

Ebbinghausova ilúzia, podobne ako Delboeufova je vizuálny klam, kde vnímanie veľkosti objektu je ovplyvnené jeho kontextom. V prípade Ebbinghausovej ilúzie je centrálny kruh obklopený ďalšími kruhmi rôznych veľkostí. Aj keď je veľkosť centrálnych kruhov v obidvoch kontextoch rovnaká, v kontexte s veľkými okolitými kruhmi sa zdá byť menší.

Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu, že tieto ilúzie ovplyvňujú vizuálne vnímanie veľkosti, pri praktických činnostiach, ako je uchopenie objektu, je ich vplyv len marginálny. To naznačuje, že zatiaľ čo naše vnímanie veľkosti môže byť ovplyvnené ilúziami, naše motorické reakcie, napríklad ako otvoríme ruku pri uchopení objektu, sú týmito ilúziami menej ovplyvnené.

 

Delboeufova ilúzia a Ebbinghausova ilúzia

(obrázok z: https://www.researchgate.net/figure/Delboeuf-illusion-a-and-Ebbinghaus-illusion-b-The-Delboeuf-illusion-a-is_fig3_338792672)

Ako s týmto efektom bojovať:

Pre zubných lekárov je dôležité byť si vedomý potenciálnych skreslení vo vnímaní a snažiť sa minimalizovať ich vplyv. Pochopenie, ako Delboeufova a Ebbinghausova ilúzia ovplyvňujú vnímanie veľkosti môže pomôcť pri presnejšom vykonávaní zákrokov.

Taktiež sa odporúča:

  • Je dôležité byť si vedomý potenciálnych skreslení vo vnímaní a snažiť sa minimalizovať ich vplyv. 
  • Využívať analytickejší prístup pri vykonávaní stomatologických postupov. To znamená menej sa spoliehať na vizuálne odhady a viac na objektívne merania.
  • Využívať viac technológie alebo nástroje, ktoré poskytujú presné merania, či vizuálne pomôcky. 

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.              

Zdroj: 
  1. 1. Girgus, J., Coren, S., & Agdern, M. (1972). The interrelationship between the Ebbinghaus and Delboeuf illusions.. Journal of experimental psychology, 95 2, 453-5 . https://doi.org/10.1037/H0033606.