Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Celokeramické protetické práce a ich príprava pred adhezívnou fixáciou

V tomto článku je pripravený ucelený praktický prehľad krokov potrebných pre adhezívnu prípravu celokeramických prác pred ich fixáciou. 

 1. Kontrola okraja protetickej práce, na okraji, ani na vnútornom povrchu práce sa nesmie nachádzať glazovacia keramika, ktorá je tažko leptateľná. V prípade jej prítomnosti je potrebné, aby bola odstránená zubným technikom a bolo vykonané tzv. „zaceľovacie“ pálenie, ktoré zacelí vzniknuté mikropraskliny.
  Celokeramické protetické práce a ich adhezívna príprava
 1. Leptanie fixačnej plochy keramickej práce pomocou HF kyseliny (kyselina fluorovodíková)
 • Kyselinu aplikujeme po celej fixačnej ploche, vrátene jej okrajov
 • Pozor na preleptanie: znižuje to mechanickú odolnosť materiálu

Keramický materiál (1)

 1. Opláchnutie vodou od kyseliny HF
 2. Keďže týmto opláchnutím nie sme schopní sa zbaviť precipitátov solí a ďalších rezíduí nasleduje čistenie:
 1. Ultrazvukovou čističkou (obsahujúcou 95% alkohol, alebo acetón): 4-5minút
 2. Aktívnym vtieraním kyseliny 38% k. fosforečnej: 30s – následne oplach, vysušenie
 1. Vysušenie povrchu,
 2. Aplikácia silanu
 • Aplikácia po dobu: 60s
 • Aplikácia v 2 - 3 vrstvách
 • Princíp silanu: absorbuje sa do povrchu keramiky a uľahčuje chemickú väzbu bondu
 • Poznáme silany: A) jednozložkové, B) dvojzložkové: zmiešava sa fľaštička A + B (10s)
 1. Rozpúšťadlo v silane musí byť schopné odparenia sa, to môžeme dosiahnuť ofúknutím a následným použitím fénu (na vlasy) – fúkanie teplého vzduchu po dobu: 2 minút
 2. Aplikácia bondu na fixačný povrch keramiky
 • 1 vrstva
 • Nepolymerizuje sa zatiaľ táto vrstva (mohlo by to narušiť presnosť dosadu protetickej práce)
 • Jemné ofúknutie vzduchom pre stenšenie vrstvy bondu
 • Pozor, je lepšie vyhnúť sa kombinácii self-etch bondu a chemicky tuhnúceho cementu. Kvôli prítomným kyslým zložkám môže dôjsť k zníženej polymerizácii. V rámci jednej značky fixačného cementu a bondu by k tomu však nemalo dochádzať.
 1. Následné uchovanie keramickej práce pod krytom, ktorý zamedzuje spolymerizovaniu, zamedzuje prístup svetla
 • Na čas potrebný pre adhezívnu prípravu povrchu preparovaného zuba
 • Možné je tiež aplikovať bond tesne pred fixáciou a tiež fixačný cementu na povrch protetickej práce
 1. Adhezívna príprava preparovaného zuba
 2. Aplikácia fixačného cementu a samotné cementovanie náhrady.

V prípade, že by ste mali k článku nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.