Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Zlepšite kvalitu endodoncie s efektívnou aktiváciou výplachového roztoku

Zlepšite kvalitu endodoncie s efektívnou aktiváciou výplachového roztoku

Aktivácia výplachového roztoku je jedným z najúčinnejších spôsobov ako zlepšiť jeho účinnosť a dosiahnuť lepšie výsledky. V tomto článku sa budeme zaoberať rôznymi metódami aktivácie výplachového roztoku. Budeme diskutovať o výhodách a nevýhodách každej z týchto metód.

Ciele výplachu sú mechanické, chemické a biologické. Ide konkrétne o: 

 1. Antibakteriálny účinok (NaOCL, Ca(OH)2,...)
 2. Odstránenie detritu
 3. Lubrikovanie kanála
 4. Dekalcifikáciu a odstránenie smear layer (EDTA, ...)
 5. Rozpustenie zvyškov organických častí - zvyškov pulpy (NaOCL, ...)

Aktiváciu výplachových roztokov môžeme rozdeliť na:

1.Manuálnu 

  A. Striekačkou s výplachovou kanylou  

5123, 5121 NaviTip Double Sideport 31G 20 ks-min

 • Kanyla sa zavádza 1 - 2 mm pred foramen fyziologicum
 • Výplach prebieha za súčasného pohybu kanyly tam a späť
 • Kanyly môžeme prispôsobiť apikálnemu zahnutiu - predohnúť
 • Kanyly rôznych priemerov môžu dosiahnuť rôzne veľkosti kanálov
 1.    Kanyla veľkosti 21 G môže dosiahnuť až na koniec kanála veľkosti ISO 80
 2.    Kanyla veľkosti 30 G môže dosiahnuť až na koniec kanála veľkosti ISO 25
 • Všeobecne sa preferuje menšia veľkosť kanyly: 27G, 30G, 31G, ...
 • Kanyly s otvoreným koncom umožňujú, aby roztok prúdil smerom k apikálnej oblasti kanála
 • Kanyly s uzavretým hrotom majú otvory po stranách, vytvárajú väčší tlak na steny koreňového kanálika, čo zlepšuje hydrodynamickú aktiváciu roztoku a znižuje riziko apikálnej extrúzie roztoku
 • Patria sem napríklad kanyly: NaviTip (Ultradent), Endo Irrigation Needles (Pulpdent), …

  B. Korono-apikálne pohyby gutaperčovým čapom v kanáliku  

 • krátke pohyby 2-3 mm v kanáliku zaplnenom roztokom
 • frekvencia: približne 100 pohybov za minútu
 • používame dobre sediaci master cone, ktorý zodpovedá priemeru a konicite koreňového kanálika
 • účinný hydrodynamický efekt výrazne zlepšuje výmenu roztoku v kanáliku. Tento pohyb tiež generuje vyšší vnútrokanálikový tlak, čo umožňuje účinnejšie dodanie výplachového roztoku do neprístupných oblastí
 • Účinnosť tejto aktivácie je však v porovnaní so strojovým spôsobom nízka

 Gutaperčové čapy Protaper Gold Conform Fit-min_1

2.Strojovú

  A. Sonické systémy

 • Pracuje na sonickej frekvencii 1,5-6 kHz a vytvára turbulentné pohyby roztoku
 • Pozitívum: používané sú zväčša plastové koncovky, ktoré majú minimálnu preparačnú schopnosť, taktiež nižšie riziko extrúzie roztoku cez apex
 • Negatívum: pohybom sa vytvárajú väčšie bubliny, frekvencia je nižšia, a tým aj samotná aktivácia môže byť menej efektívna
 • Patrí sem napríklad: Vibringe system, Endo activator, ...

  B. Ultrasonické systémy  

 • Pracujú na frekvencii  ≥ 20 kHz 
 • Ultrazvuková aktivácia využíva dva fyzikálne princípy: kavitáciu a akustické prúdenie
 • Kavitácia je tvorba bubliniek v kvapaline, ktoré praskajú a spôsobujú vysokotlakové impulzy a turbulencie tekutiny
 • Akustické prúdenie vzniká vďaka rýchlosti zvuku šíreného v roztoku a vytvára turbulentné pohyby, ktoré umožňujú účinný výplachový proces.
  Oba princípy pracujú spoločne na zvýšení účinnosti odstraňovania nečistôt z kanálov počas ultrazvukovej aktivácie
 • Podľa štúdií bežný výplach priemerne odstráni 60-70% detritu, UZ výplach dosahuje ≥ 95%

 Eighteeth ultrasonic system-min 

Postup aktivácie:

 • Pracovať len v kanáliku, ktorý je vyplnený výplachovým roztokom
 • Práca bez kontaktu so stenou kanálika
 • Práca pri nižšej frekvencii UZ (ak je to možné nastaviť)
 • Nástroj v prípade potreby predohnúť
 • Koncovku udržiavať 2 - 3 mm od apexu
 • Súčasne koncovkou pohybovať korono-apikálnym smerom, nie po stranách ani kruhovitými pohybmi
 • Ak je predpoklad prítomnosti väčšieho množstva detritu, je potrebné vyplachovať kanálik častejšie, približne po 20 sek. 
 • Pozitívum: pracuje na vyššej frekvencii: 20-30 kHz, vytvára menšie bubliny, a tým zabezpečuje kvalitné vyplavenie detritu, aktiváciu roztoku, svojou vysokou frekvenciou, zahrieva roztok a tým pádom zvyšuje jeho účinnosť predovšetkým voči termolabilným baktériám
 • Negatívum: pri neopatrnej manipulácii a neprimeraným stykom s povrchom kanáliku, nastavenej príliš vysokej frekvencii a pri použití rigidných koncoviek môže dôjsť k mechanickej preparácii povrchu kanálika
 • Odporúča sa používať systémy, kde je možné regulovať intenzitu a používať nižšiu intenzitu, aby sme znížili riziko mech. zásahu do povrchu kanálika, taktiež používať koncovky s dostatočne menším priemerom ako je veľkosť kanálika
 • Patrí sem napríklad: UltraX (Eighteeth), EndoUltra, …

  C. Zariadenia využívajúce premenlivý tlak

 • EndoVac systém využíva podtlak. Dezinfekčný roztok sa vtláča do koronálnej dutiny ošetrovaného zuba a následne sa odsáva z apikálnej časti koreňového kanálika
 • RinsEndo systém funguje na princípe pulzujúceho prúdu irigantu dostávajúceho sa do systému koreňových kanálikov pomocou pozitívneho tlaku

  D. Laser 

 • Princíp rázovej vlny
 • Vytvára väčšie bubliny
 • Laserová energia vyžarovaná z hrotu smeruje pozdĺž kanála a nie nevyhnutne bočne do stien kanálika. Na prekonanie tohto obmedzenia sa používa systém, ktorý umožňuje bočné emitovanie, ktorého cieľom je zlepšiť antimikrobiálny účinok. Avšak kompletná eliminácia biofilmu a baktérií zatiaľ, podľa viacerých štúdií, nebola možná

  E. Ozón

 • Pôsobí proti baktériám, hubám, a vírusom
 • V súčasnosti sa klinicky používa na endodontické ošetrenie, výsledky štúdií in vivo však nie sú jednoznačné

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.