Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Ako sa orientovať v odtlačkových hmotách a ich praktické použitie

Odtlačkové hmoty delíme na:

1. Rigidné

A) Odtlačková sádra

B) Zinkoxid eugenolová hmota

 • dobrá reprodukcia jemných detailov povrchu slizníc
 • miešanie: ručne, miešajú sa 2 pasty, pomer 1:1 na papierovej podložke
 • doba tuhnutia cca 3 - 5 min.
 • slúži k odtláčaniu bezzubej čeľusti/sánky, ako parodontologický obväz po chir. zákrokoch, ako provizórny fixačný materiál (pozor, použitie pasty s eugenolom môže následne ovplyvňovať polymerizáciu živicových fixačných cementov)
 • nevýhodou je ich tvrdosť a nemožnosť sňatia odtlačku z podbiehavých miest bez poškodenia
 • na oplach sa nesmie používať teplá voda
 • patrí sem napr.: Repin

2.Elastické

A) Algináty

 • Výhody:
 • hydrofilné, ľahká príprava, cena
 • Nevýhody:
 • podlieha objemovej kontrakcii (vysychá), ideálne odlievať sadrou do 30 minút, nízka pevnosť v ťahu (ľahko sa trhá)
 • pozor na ochutené algináty: môžu zvyšovať saliváciu, pri mentolovej príchuti by problém nemal nastať

Zásady práce s alginátom:

 • dobre uzatvárať nádoby, aby sme zabránili zvlhčeniu prášku
 • prášok pred použitím pretrepať
 • teplota vody: 20 - 23°C (môže sa líšiť, nie však výrazne, menia sa tým aj vlastnosti hmoty)
 • prášok sa sype do vody, nie naopak (dôjde k rýchlejšiemu zvlhčeniu prášku a skrátime tak dobu prípravy hmoty
 • odtlačok nechávať v ústach minimálne 1 min. po stuhnutí
 • odtlačok sa sníma rýchlym sňatím jedným smerom, bez vykyvovania, aby sme zabránili deformáciám odtlačku
 • dezinfekcia v roztoku: len ponoriť a ihneď vybrať, materiál je hydrofilný a ľahko by absorboval tekutiny

Patrí sem napríklad:

 

Elastoméry:

B) Silikóny

     A silikón (adičný)

 • Výhody: 
 • kontrakcia je nízka (pri chemickej reakcii nevzniká vedľajší produkt)
 • vysoko-presný odtlačok
 • v súčasnej dobe majú už hydrofilné vlastnosti (pridaním surfaktantov)
 • objemová stálosť presahujúca dobu dlhšiu ako týždeň
 • nepoužívať latexové rukavice - spôsobuje to problémy pri tuhnutí
 • nepoužívať adstringentné roztoky do sulku s obsahom kovových solí a síranov, narušuje sa tuhnutie silikónu, napríklad možná interakcia so síranom železitým
 • odlievať sadrou ideálne po 3 hodinách: čas potrebný na vrátenie sa do pôvodného tvaru po deformácii (elastická pamäť), tiež prítomné uvoľňovanie vodíka, ktorý vytvára bublinky na modely
 • neodporúča sa kombinovať zmiešavacie kanyly, každá ma rôzne zmiešavacie pomery
 • poznáme: 1.) ručne miešaný, 2.) strojovo miešaný, 3.) miešaný zmiešavacou pištoľou
 • konzistencie:
 • Putty (tmel)
 • Heavy body (solid)
 • Medium body (pasta,regular body)
 • Light body (krém)
 • Very light body

*najmenšie objemové zmeny má: tmel (putty), avšak najmenej kreslí detail oproti ostatným konzistenciám

* najlepšie kreslí detail: krém (light body, very light body), avšak má najväčšie objemové zmeny pri tuhnutí

* konzistencia very light body sa môže viac trhať, menšia odolnosť v ťahu

Kombinácie konzistencií:

 • Ak používame 1-krokovú metódu:  nemali by byť veľké rozdiely medzi konzistenciami použitých silikónov (viskozitou)
 • Ak používame 2-krokovú metódu: mali by byť väčšie rozdiely medzi konzistenciami použitých silikónov (viskozitou)

Vhodné kombinácie:

 1. Tmel (putty)-krém (light body)-vhodné pre 2-krokové odtláčanie, aj 1-krokové odtláčanie
 2. Tmel (putty)-pasta (medium body)-vhodné pre 1-krokové odtláčanie
 3. Solid (heavy body)-pasta (medium body)-vhodné pre 1-krokové odtláčanie
 4. Pasta (medium body)-krém (light body)-vhodné pre 1-krokové odtláčanie pri tenkom fenotype gingívy a chrupe bez medzier, tiež pri odtláčaní na skeletové protézy v individuálnej lyžici,...

     C silikón (kondenzačný)

 • Výhody:
 • dobrá elastická pamäť
 • cena
 • Nevýhody:
 • pri tuhnutí sa uvoľňuje alkohol-nastáva objemová kontrakcia
 • hydrofóbny
 • ručne miešateľný
 • odtlačok nutné spracovať do 24 hod, najskôr za 1 - 3 hod

Patrí sem napríklad: 

C) Polyétery

 • Výhody:
 • detailný odtlačok
 • tuhne „skokom“
 • hydrofilný
 • nízka kontrakcia pri tuhnutí: vysoká rozmerová stabilita
 • minimálna kompresia mäkkých tkanív
 • Nevýhody:
 • po stuhnutí je veľmi tuhý - pozor, ak sú prítomné veľké podbiehavé miesta, je potrebné ich vyblokovať pred otláčaním. Ak materiál zatečie do podbiehavých miest, je obtiažné vybrať lyžicu z úst
 • pri polyéteroch býva väčšie riziko alergických reakcií
 • monofázový typ odtlačku: jedna konzistencia materiálu, ktorou odtláčame-1-kroková metóda odtláčania
 • strojové miešanie
 • využívaný hlavne: hybridné protézy,  implantológia, fixná protetika, ...
 • odporúčané použiť lyžicu
 • neperforovanú
 • retenciu zabezpečiť adhezívom na lyžice 
 • rigidnú
 • individuálnu
 • najlepšie odlievať za 3 - 24 hod.
 • dezinfekcia v roztoku: len ponoriť a ihneď vybrať, materiál je hydrofilný a ľahko by absorboval tekutiny

 D) Polysulfidy

V prípade, že by ste mali k článku nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

*Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.